به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مصطفی زائرپور  در این بازدید با اشاره به اینکه شبکه فاضلاب شهر میناب در سه فاز برای 73هزار نفر جمعیت طراحی شده است، افزود: هر فاز این تصفیه خانه حدود هفت هزار و 620 مترمکعب ظرفیت تصفیه دارد که در مجموع سه فاز آن 22 هزار و 860 مترمکعب فاضلاب در شبانه روز تصفیه خواهد کرد.

به گفته وی، برای جمع آوری فاضلاب میناب، می بایست 325 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی، هشت کیلومتر خط انتقال و سه ایستگاه پمپاژ اجرا شود.

مدیر امور آب و فاضلاب میناب به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: فاز اول تصفیه خانه با پیشرفت حدود 80 درصدی با هشت کیلومتر خط انتقال و 37 کیلومتر شبکه فرعی و اصلی اجرا شده که تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی اعتبار مورد نیاز این فاز را600 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد، از ابتدای شروع پروژه تا پایان سال 1398 حدود 530 میلیارد ریال هزینه شده و 110 میلیارد ریال اعتبار مصوب در امسال دارد.

به گفته زائرپور، برای اتمام کامل هر سه فاز و کل شبکه فاضلاب شهر به اعتباری بالغ بر 3 هزار و 220 میلیارد ریال نیاز است.

وی دلیل طولانی شدن اجرای این پروژه عدم تخصیص اعتبار مناسب در سال های گذشته عنوان کرد که با پیگیری های مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان سرعت اجرای پروژه افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

مدیر امور آب و فاضلاب میناب همچنین از اجرای شبکه فاضلاب محلات  شهرک المهدی، فرهنگ شهر، دانش و شهرک مخابرات طی امسال خبر داد و گفت: واگذاری انشعاب فاضلاب بزودی با شرایط مناسب برای محله های شهید عمرانی، نظری، 33 دستگاه ، لب رودخانه، بخشی از مغیریو  پاکوه صورت خواهد گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: