به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،در حکم انتصاب مهدی ذاکری آمده است:

با توجه به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید» و نقش و جایگاه کارگران در میهن عزیزمان ایران در شکوفایی اقتصاد و تولید و همچنین به منظور ایجاد انسجام در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی جامعه کار و تلاش کشور و نیز توسعه ی نهاد های مرتبط با فرهنگ کار و به استناد معرفی صورت گرفته از سوی آن منطقه، به موجب این ابلاغ به مدت 2 سال به عنوان رییس خانه فرهنگ کار(فرهنگ یار) منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران منصوب می شوید.

امید است با بهره مندی بهینه از کلیه منابع و ظرفیت های موجود و خلق فرصت های جدید در ارائه خدمات فرهنگی به جامعه هدف، به ویژه کارگران زحمتکش میهن اسلامی و ارتقا فرهنگ کار در محیط های کاری، زمینه ایجاد نشاط اجتماعی و توسعه خیر جمعی را در جهت دستیابی به بهره وری و تقویت سرمایه های اجتماعی با رویکرد جهش تولید فراهم آورید.

هادی ابراهیمی

مدیرکل کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: