به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمدحسین نوروزی افزود : تعمیرات اساسی واحد تثبیت مایعات گازی که از واحدهای موثر بر تولید می‌باشدو این دوره از تعمیرات اساسی با همت و تلاش شبانه روزی متخصصان و کارکنان توانمند این شرکت به اتمام رسید.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اهمیت و ارزش تولیدات این واحد در راستای خود اتکایی هرچه بیشتر در زمینه تامین بخشی از خوراک پالایشگاه نفت به منظور تولید بنزین و سایر مشتقات گازی، تمامی کارکنان شرکت عزم خود را جزم نمودند تا با برنامه‌ریزی دقیق ، رعایت تمامی اصول ایمنی  ، رعایت مسائل بهداشتی با توجه به وجود ویروس کرونا و استانداردهای کاری نسبت به اتمام به موقع تعمیرات اساسی طبق برنامه‌ زمانبندی و در چرخه قرار گرفتن مجدد این واحد در صنعت پاک، گامی مطمئن در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برداشته و همچون گذشته برگی زرین در کارنامه خود به ثبت برسانند.

نوروزی همچنین از زحمات کلیه کارکنان شرکتی و پیمانکاری به خصوص واحدهای تعمیرات، بهره‌برداری، بازرسی فنی، معاونت مهندسی و توسعه، HSE، حمل و نقل، کالا و  همچنین حراست و پشتیبانی تقدیر و تشکر نمود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: