به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم(ص) گفت: پیش از این دو بخش آی سی یو کووید  و ۲ بخش بستری کووید در حال خدمت رسانی به بیماران با تشخیص کرونا بود که با توجه به افزایش موارد ابتلا پنجمین بخش کووید مجدد راه اندازی شد.

محمد تمدن دار در ادامه یادآور شد در زمان پیک کرونا تعداد 10 بخش کووید ۱۹ شامل ۷ بخش بستری، ۳ بخش آی سی یو، به همراه اورژانس در زمینه خدمت رسانی به این بیماران فعال بود که در اوج پیک تعداد بیماران بستری با تشخیص کرونا به ۲۳۰ بیمار هم رسید بعد از آن با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی این میزان به ۳۸ بیمار بستری کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: با  شیوع موج سوم کرونا در استان میزان موارد ابتلا و بستری به بیماری کووید ۱۹ در حال افزایش است و در حال حاضر تعداد بیماران بستری با تشخیص کرونا در این بیمارستان  به ۸۰ بیمار رسیده که نشان از افزایش موارد مبتلا به این بیماری می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: