به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،  رئیس اداره اصناف و تشکلهای صنفی سازمان صنعت معدن وتجارت هرمزگان گفت: به استناد تبصره « 1 » ماده « 6 » آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی) و در اجرای مصوبه مورخ 23/05/99 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی بندرعباس بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان چینی و بلور و ملامین بندعباس ، دارندگان شرایط ذیل ، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز( از روز شنبه مورخ 1/09/99 تا مورخ 15/09/99 ) شخصا" با مدارک ذیل ، ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف ( iranianasnaf.ir )- سامانه ساران ( انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ) - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه صنفی ، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصا" با ارائه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه ( در مهلت قانونی فوق ) ، به دبیرخانه هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بندرعباس ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام :

پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ( پشت نویسی شده )

اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو اصل مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )

یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه یک برگ فتوکپی

ارائه اصل اعتبارنامه هیأت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ضروری است .

اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی

ذاکری در ادامه گفت: داوطلبان محترم الزاما" می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیأت اجرائی ، در سامانه ایرانیان اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیأت اجرائی ، مراجعه نمایند

وی افزود: داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده « 5 » قانون مدیریت خدمات کشوری ، در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه ، الزامی است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: