به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، زهراجامعی در واکنش به برخورد ناشایست مامورین شهرداری به تخریب آلونک بلوکی زن سرپرست خوانوار گفت: حال ما نه تنها دراین شرایط اقتصادی که تهیه سرپناه برای جوانان آرزویی دست نیافتنی شده شاهد پیگیری و اعلام تکلیف مسکن های مهر و ملی نیستیم بلکه سرپناه بلوکی مادرو دختری راهم از اومیگیریم.

وی بیان کرد:از ساخت بدون مجوز آن هم در زمین غیر حمایت نمیکنیم اما مردان دولت را به پاسخ به چندسوال دعوت میکنیم که نتیجه پرونده های زمین خواران به کجا رسید؟بامفسدان اقتصادی و زمین خواران بدنه ی دستگاه خود چه برخوردی کردید؟ چند مامور شما بدون رعایت حق و حقوق شهروندی و انسانی به انجام وظیفه مشغول است که  رفتارناشایستشان ازنگاه دوربین ها بازمانده؟آیا جرات برخورد با زمین خواران و مفسدانی که کودکان ۱۰ساله ی کوچه و خیابان هم آن هارا میشناسند را ندارید یا در برخورد باآن ها از ادبیات دیگری استفاده میکنید؟

دبیرمجمع جوانان گفت:سوال این است که اگر شخصی فیلمی از عمل تخریب سرپناه این زن  پخش نمیکرد ،بازهم کَک مسئولی گزیده میشد که دست به اقدام بزند؟ اگر غیرازاین است پس تکلیف تخریب آلونک های آجری مظلومانی که هرروز اتفاق می افتدو کسی برای فیلم گرفتن از آوارگیشان نیست چه میشود؟آیابزرگ ترین اقدام بعدی شما در تخریب ها و پلمپ ها و جمع بساط  دستفروشان دروهله اول ،جمع دوربین ها و فراری دادن اصحاب رسانه خواهد بود؟

آیا قرار است مشکلات ریشه ای حل بشود یا مردم فرهنگ خودسوزی در راستای مطالبگری ها درپیش بگیرند؟یا ان شاالله برنامه ای در راستای بهترشدن اموری که از اصلی ترین وظایف شماست درپیش دارید؟

وی خاطر نشان کرد:مشکلات ماهیفروشان هرمزگانی با جمع کردن و ساخت بازارچه های شیک با کرایه های کلان حل نمیشود وقتی کشتی های خارجی در دریا جولان میدهند

مشکلات امسال این زن ها که در آلونک های چندمتری بلوکی که بعدازهربار باران باریدن شروع به ریزش میکند با لگد مامور شهرداری درتخریب حل نمیشود

 آگرخودسوزی نمیکرد یا صدای ضجه های کودکش اعتراض ملت شریف را دربرنداشت هم برای او منزلی به جایگزین بر میگزیدید؟

جامعی افزود:سران قدرت اگر یادشان رفته باید مجدد یاداور شویم که هرصندلی که به آن تکیه داده اید یک کربلا شهید را دربرداشته و شما در قبال هر یک نفر ازاین ملت موظف به خدمتید

درانتهاگفت:جمهوری اسلامی ایران دارای ۸۰میلیون نفر جمعیت است و دولت موظف به پیگیری امور تک تک شهروندان است

ما شهروند درجه یک و دو نداریم.

اگر قانون، قانون تخریب است همت به تخریب و تصاحب اموال زمین خواران و مفسدان کنید چرا با اتکا به شهروند درجه یک و دو بودن آن هم به تبعیض از درامدی که خودتان راهش را بسته اید ملت را در مقابل قانون تفکیک میکنید و عرصه را بر فقرا تنگ کرده اید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: