به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، حامد احمدپور گفت: متصرف از طریق ایجاد بند خاکی اقدام به تصرف اراضى ملى نموده بود که با حضور ماموران یگان حفاظت شهرستان بستک به استناد تبصره یک ذیل ماده ٥٥ قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل‌ها و مراتع رفع تصرف و به انفال باز گردانده شد.

وی افزود: حفاظت و مراقبت از عرصه‌های طبیعی اولویت اول ماست و این کار را با محوریت پیشگیری از تعرضات و تصرفات به منابع طبیعی با جدیت دنبال خواهیم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: