به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش اظهار داشت:عدم تعهد بیشترین تخلف صنف کابینت سازان در هرمزگان است که در این راستا توسط بازرسان این سازمان برای یک واحد صنفی ساخت کابینت پرونده تخلف به ارزش ریالی 233 میلیون تشکیل و برای صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی گفت: واحد صنفی مذکورساخت کابینت با شکایت شاکی خصوصی به اتهام اجرای ناقص خدمات و عدم اجرای تعهد درساخت کابینت توسط بازرسان پس از بررسی پرونده تخلف تشکیل گردید.

پیروی منش با عنوان اینکه شماره تلفن ۱۲۴ سازمان به عنوان پل ارتباطی حوزه نظارت و بازرسی با شهروندان است، افزود: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در سطح بازار مراتب را برای بررسی به این سازمان اطلاع دهند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: