به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی ملایی ماران با تاکید بر اهمیت منابع طبیعی، جنگل و مرتع اظهار داشت  : ثبت نقشه های اراضی ملی در بانک اطلاعات کاداستر باعث حفظ اموال دولت می شود و مالکیت دولت را هم می توان تثبیت کرد. 

وی افزود  : برداشت نقاط از اراضی ساحلی حشم هودو بخش مرکزی با استفاده از سامانه شمیم به روش استاتیک انجام گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: