به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حسین باباخانی   با توجه به جمع بندی اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای طرح هوشمند مدیریت کرونا در حوزه اصناف گفت : از ابتدای شروع طرح (ابتدای آذر) تا کنون ٦٠ گشت مشترک متشکل از سازمان صمت ، تعزیرات ، اتاق اصناف، اماکن ، بهداشت و... (روزانه ٨ گشت مشترک) با محوریت فرمانداری بصورت مستمر از ساعت ٨ صبح تا ٢٣ شب بازرسی ونظارت بر اجرای طرح وعدم فعالیت گروههای شغلی ٢ ، ٣ و٤ را بعهده داشتند .

وی تصریح کرد: مشارکت وهمراهی  بیش از ٩٧٪؜ اصناف وبازاریان در زمینه اجرای طرح موصوف قابل تحسین وتقدیر است که از همه کسبه وبازاریان وهمچنین دستگاههای متولی تشکر وقدردانی می گردد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس افزود : از تعداد کل ٩٢٥٢ واحد صنفی بازدید شده توسط گشت های مشترک ، بازرسین بهداشت وهمچنین بازرسین ویژه وافتخاری فرمانداری وگروههای جهادی، تعداد ٥١٥ مورد تذکر شفاهی ، تعداد  ٢٦٧ واحد صنفی پلمب و تعداد ٤٧ واحد صنفی به لحاظ رعایت مقررات مربوطه مورد تشویق قرار گرفتند.

باباخانی ضمن ادامه نظارت جدی بر اجرای طرح تا زمان اتمام محدودیت ها گفت : عدم فعالیت گروههای شغلی مشمول تعطیلی همچنان مورد تاکید بوده و همه واحدهای موصوف ملزم به رعایت دستورالعمل های مربوطه هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: