به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، منصور خرمشکوه  با بیان اینکه 800 متر خطوط جدید ریلی به 60 کیلومتر زیر ساخت هایی که پیشتر در بندر شهید رجایی احداث شده اضافه گردید اظهارداشت: اولین محموله از طریق این خط جدید الاحداث  وارد مجتمع بندری شهید رجایی  شد.

وی هرمزگان گفت: خطوط ریلی اختصاصی با سرمایه گذاری بالغ بر 65 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است .

معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: آنچه مورد توجه است توسعه حمل و نقل کالا از طریق ریل بوده تا بتوانیم سهم جابجایی کالا را در این حوزه تقویت نماییم .

خرمشکوه  با اشاره به اهمیت موضوع توسعه حمل و نقل ریلی و همچنین تاثیر آن در کاهش مدت زمان انتقال کالاها به بازار هدف و کاهش هزینه های حمل و نقل کالا افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در حال بررسی، درخواست های شرکت های متقاضی احداث خطوط ریل اختصاصی هستیم تا با نهایی سازی این طرحها گام موثری در توسعه حمل و نقل ریلی برداشته شود.

شایان ذکر است؛ بندر شهید رجایی از60 کیلومتر خط ریلی برخوردار است که شاخه های مختلف این خطوط به 12 محوطه اختصاصی منتهی می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: