به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، فاطمه نوروزیان افزود: روستاهای گچوئیه و گزه در بستک، روستای زیارت در پارسیان ، روستاهای درواخانی، کیشی و کرمران در بندر خمیر، روستای طاشکوئیه در حاجی آباد و روستای کوران از فین بندرعباس هم اکنون به دلیل طغیان بیماری در قرنطینه هستند.

وی ابراز کرد: دلیل اصلی طغیان بیماری و قرنطینه بودن این روستاها شرکت افراد ناقل و بیمار در مراسم های عروسی، عزا و یا دورهمی های خانوادگی و دسته جمعی بوده است؛ که  موجب انتقال به دیگران شده است. 

نوروزیان عنوان کرد: یکی از علل توصیه های مکرر مبنی بر عدم رفت و آمدها این است که گاها حضور حتی یک بیمار می تواند ۲۰ یا ۳۰ نفر از ساکنان یک خانواده و یا یک روستا را مبتلا کند و آلودگی و طغیان بیماری در روستا را در پی داشته باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: