به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در متن این لوح آمده است:

فرهنگ به مثابه روح جامعه، هویت ساز و معنا بخش زندگی فردی و اجتماعی و شکل دهنده و اثرگذار بر ذهنیت و گرایش های افراد و جهت بخش جامعه و فرهنگ کار به عنوان بخش مهم نظام فرهنگی جامعه، نظام واره ای از عقاید و باورهای اساسی، ارش ها آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات فضای کار و تولید جامعه است.

مایلم از تلاش علمی شما اندیشمند گرامی در تبیین فرهنگ کار، واکاوی مولفه ها و ارایه پیشنهادهای ارزشمند در راستای پویایی و ارتقای فرهنگ کار و کمک به جریان مطلوب سازی فرهنگی و دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه کشور قدردانی نمایم.

قابل ذکر است که 70 مقاله به پنجمین همایش ملی فرهنگ کار از سراسر کشور ارسال شد که از بین این تعداد، 12 مقاله به‌عنوان برتر انتخاب شدند که مقاله «بهرام فولادچنگ» و «علی احمدپور» از  کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با عنوان «بررسی آثار و پیامدهای تاخر فرهنگی بر فرهنگ کار» جزء 12 مقاله برتر کشوری معرفی شدند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: