به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، با رونمایی از سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه به نام adliran.ir ، زمان صدور این گواهی به یک روز کاهش یافت و با توجه به شیوع بیماری کرونا ، مردم می توانند بدون مراجعه حضوری به دفاتر الکترونیک قضایی تنها از طریق آدرس اینترنتی سامانه مذکور گواهی عدم سوء پیشینه خود را دریافت کنند.

بنا بر اعلام معاونت امور سامانه ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ، متقاضیان دریافت گواهی عدم سوء پیشینه می توانند از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی https://adliran.ir/Login/Authenticate?returnUrl=JssClearanceCertRequest یکروزه گواهی عدم سو پیشینه بگیرند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: