به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،فریدون همتی در این آیین، گفت: این طرح با هدف تامین نیاز آب شرب، اراضی کشاورزی در حال توسعه پایین دست به مساحت 100 هکتار به منظور توسعه کشاورزی وباغات و توسعه گردشگری و تفریحی دشت سیرمند اجرا می شود.

 

وی افزود: این سد ذخیره ای با استفاده از مصالح سنگی ملاتی با ارتفاع 12 متر از بستر رودخانه به طول 60 متر و ظرفیت آبگیری 1.3 میلیون مترمکعب احداث خواهد شد.

 

استاندار خاطرنشان کرد: به علت خشکسالی و کاهش بارندگی سال های اخیر و همچنین افزایش مصرف منابع آب زیرزمینـی، تـراز سطح آب زیرزمینی دشت طی یک دوره 25 ساله، دچار 10 متر افت شده است و از آنجایی که شـغل اغلـب مردم کشاورزی است و منبع تامین آب مورد نیاز آنها و تامین آب شرب منطقه منابع آب زیرزمینی اسـت، تقویت و حفظ سفره آب زیرزمینی از اهمیت بالایی برخـوردار بـوده و بـه همـین خـاطر، طـرح تغذیـه مصنوعی دشت سیرمند به مرحله اجرا رسیده است.

 

دشت سیرمند یکی از دشت های شمالی استان هرمزگان و در 70 کیلومتری جنوب شهرستان حاجی آبـاد قرار گرفته است. 

 

روستاهای واقع در این دشت شامل سیرمند، سـردر، مزرعـه، بنـاب، تـل مـرا و پرعابـدین هستند که مجموعا یک هزار و 352نفر سکنه دارند. 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: