به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، هفتمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان برگزار شد.

دوستی گفت: در این نشست 723میلیارد تومان از اعتبارات بند (3) جدول (17) قانون بودجه 1400 کل کشور که به منظور رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار پیش بینی شده است، بین پنج بخش آبرسانی، راه روستایی، مدارس، بهداشت و درمان و آبخیزداری در سطح استان توزیع و به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در مجموع 244 پروژه محرومیت زدایی در استان به تصویب رسید، افزود: 95 پروژه با اعتبار 1540میلیارد ریال در بخش مدارس، 117پروژه در بخش بهداشت و درمان با اعتبار 1160میلیارد ریال، 18 پروژه آبرسانی با اعتبار 2435میلیارد ریال، هفت پروژه راه روستایی با اعتبار 674میلیارد ریال و هفت پروژه آبخیزداری و آبخوانداری با اعتبار 1422میلیارد ریال به تصویب رسید.

دوستی گفت: پروژه های نیمه تمام و قابل خاتمه در سال 1400، در توزیع اعتبارات در اولویت قرار گرفته اند.

این مسئول با اشاره به طرح موضوع برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در نشست امروز، گفت: این طرح به منظور بررسی بیشتر به کارگروه های تخصصی عودت داده شد.

همچنین در نشست امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان، جایگاه استان در سند آمایش ملی با نگاهی گذرا به طرح آمایش هرمزگان تبیین و تشریح شد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: