به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی برجاس در جلسه ساماندهی نیروی انسانی گفت: تا پایان خردادماه ابلاغ کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه فین صادر می شود.

وی در تشریح این خبر گفت: تا پایان اردیبهشت ماه سعی در مشخص کردن کمبودها و برنامه ریزی جهت رفع آن بوده و تا پایان خردادماه ابلاغ ها صادر می گردد.

رئیس اداره آموزش و پرورش فین از کمبود نیرو در صورت عدم جذب سرباز معلم در منطقه خبر داد و گفت: در مناطق روستایی برخی از مدارس با وجود سرباز معلم ساماندهی شده اند که درصورت عدم جذب این نیروها در سال جدید با مشکل رو به رو خواهیم شد.

وی در رابطه با توازن بین رشته ای گفت: متاسفانه با وجود در صد قبولی بالا در رشته ریاضی نسبت به سایر رشته های نظری ، در منطقه شاهد این موضوع هستیم که گرایش دانش آموزان به این رشته کمتر است لذا سعی شودبا حضور مشاوران ،توجیه دانش آموزان واولیاء آنان را به رشته ریاضی سوق دهیم، به همین منظور جلساتی با حضور مدیران جهت توجیه بحث توازن بین رشته ای برنامه ریزی خواهد شد.

گفتنی است این جلسه با حضور اعضای کمیته ساماندهی نیروی انسانی در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار گردید.