به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد قویدل در سومین نشست تخصصی با دبیر کمیته ساماندهی نیروی انسانی اظهار داشت : مهمترین مسئله در بحث ساماندهی نیروی انسانی اطلاع رسانی دقیق و توجه به زمان بندی اجرای ساماندهی است. قویدل ضمن تاکید بر برگزاری منظم و دقیق جلسات برابر با دستورالعمل استانی بیان کرد : هرچه هماهنگی بین اعضای کمیته بیشتر باشد شانس بیشتری برای رسیدن به یک ساماندهی مطلوب و دقیق خواهیم داشت. وی در ادامه خاطر نشان کرد : جهت رسیدن به یک ساماندهی و سازماندهی مناسب باید تمامی اعضا با مفاهیم و اهداف و ابزار کار ساماندهی آشنا و تسلط کافی به تمامی مراحل اجرا داشته باشند. مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس تاکید کرد : کارشناسان آموزشی در ثبت و بررسی امتیازات پرسنل ، دقت لازم را برابر با مقررات بکار بگیرند. گفتنی است توجه به توسعه مدارس و مدارس نوبت دوم ، مدارس زیر حد نصاب ، جمع آوری فرم های امتیاز بندی از دبیران و همکاران در زمان مقرر از موارد مورد بحث این نشست بود