به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،مهدی عباس پور افزود:این نهال ها شامل انگور،انار،مرکبات،پاجوش نخل خرما،وانواع پسته است.

وی با اشاره به اینکه شرایط آب وهوای منطقه به گونه ای است که می شود کشت محصولات گرمسیری،نیمه گرمسیری وسردسیری را توسعه داد عنوان کرد: هدف از توزیع نهال بین باغداران احداث باغ های جوان ،ایجاد انگیزه تولید در باغداران،وتوسعه بخش کشاورزی منطقه با رویکرد سیاست اقتصاد مقاومتی است.

عباس پور اضافه کرد:با کاشت این نهال ها 150هکتار به باغ های حاجی آباد اضافه می شود.

وی درپایان یاد آورشد:اکنون شهرستان حاجی آباد دارای 9هزارو900هکتار باغ است.