به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، دکترسید سعید مدرس افزود:سطح زیر کشت این محصول 650هکتار است که نسبت به سال گذشته 100هکتار کاهش داشته اما به دلیل مدیریت صحیح مزارع ،آبیاری مناسب،ونظارت فنی از لحاظ تولید نسبت به سال گذشته برابری می کند.

وی اضافه کرد:سال گذشته از750هکتار، بیش از 22هزارو 500تن سیب زمینی برداشت شد.

مدرس با اشاره به اینکه هرمزگان جزءاستانهای پیشتاز در تولید محصول خارج از فصل است بیان داشت:عمده کشت سیب زمینی به شهرستان رودان وحاجی آباد اختصاص دارد.

وی افزود :محصولات برداشت شده علاوه بر مصرف داخلی استان به استانهای تهران واصفهان صادر می شود.

وی در پایان گفت :برداشت سیب زمینی از اواسط فروردین شروع وتا پایان اردیبهشت ادامه دارد.