به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، وی گفت: جهت تسهیل در امر تحویل گندم و امکان دسترسی سریع کشاورزان به مراکز خرید، 15 مرکز خرید گندم در نقاط مختلف استان پیش بینی شده است.که این تعداد نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

دشوارگر بهای خرید گندم معمولی از قرار هر کیلوگرم 11 هزار 550 ریال و گندم دروم از قرار هر کیلوگرم 11 هزار 880 ریال اعلام نمود و گفت: هماهنگی های لازم جهت پرداخت به موقع مطالبات انجام شده و همچنین روزانه در دو نوبت گزارش کار تهیه و به بانک کشاورزی (بانک عامل) ارسال می شود.

وی عنوان کرد: بانک عامل پس از تحویل گندم پول کشاورزان را حداقل ظرف 24 و حداکثر ظرف 48 ساعت به حساب آنان واریز می نماید.مسعود دشوارگر افزود: پیش بینی می شود در سال جاری حدود 40 تا 45 هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شود و همچنین وی در پایان اضافه کرد: با توجه به هماهنگی انجام شده در سطح ملی و تعهد بانک کشاورزی هزینه گندم کشاورزان بابت بدهی های معوقه کسر نمی شود و به حساب آنان واریز می شود.