به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،حسین‌پور مدیر بیمارستان رستمانی پارسیان بر اساس شاخص‌های سلامت مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی و اجرای استانداردهای جهانی موفق به کسب این افتخار گردید.

طی مراسمی در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران وزیر بهداشت از ده بیمارستان برتر در اجرای برنامه تحول نظام سلامت بخصوص در بسته سلامت مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی و اجرای استانداردهای جهانی تقدیر نمود و بیمارستان رستمانی جز سه بیمارستان اول کشور در این خصوص شناخته شد.

دریافت لوح با رعایت استانداردهای خاص جهانی و نظارت مستقیم کارشناسان ویژه وزارتخانه طی دوره زمانی مختلف ارزیابی و تایید می‌شود.

در سال جاری فقط تعداد ۱۰ بیمارستان در کل کشور موفق به اخذ لوح شدند که یکی از آن بیمارستان‌ها رستمانی پارسیان بود که البته پایش استانداردها هر شش ماه یک بار و مجددا توسط تیم وزارتخانه انجام می‌شود.

همچنین این مرکز موفق به دریافت تندیس «بیمارستان برتر در کاربرد فن آوری مدیریتی سلامت» و الکترونیک از وزارتخانه شده است.

شایان ذکر است : بیمارستان رستمانی کاندید نشان بیمارستان پنج ستاره در خصوص هتلینگ بیمارستانی شده است .