به گزارش خبرگزاریی برنا در هرمزگان، به نقل از علی محمدی رئیس اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان آمده است از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد 646 برگ مفاصا حساب پس از بررسی و رفع مغایرت حسابها جهت موقوفات توسط شعبه حسابرسی این استان صادر گردیده است

علی محمدی افزود این امر بنا به دستور نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان مرکزی براساس تفاهم نامه فی مابین سازمان اوقاف با وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده که مفاصا حسابهای موقوفات پس از صدور بعنوان اظهار نامه مالیاتی به آن سازمان ارسال میگردد.

محمدی گفت: صور مفاصا حساب از تکالیف قانونی ادارات تحقیق استانها می باشد و امسال مفاصا حساب موقوفات غیر متصرفی نیز الزما باید به صورت سامانه ای ثبت و صادر گردد

رئیس اداره تحقیق اوقاف استان در پایان گفت: تعدادموارد فوق مربوط به ادارات بندرعباس205 مورد- میناب 189 مورد- بندرلنگه 97 مورد – رودان 31 مورد- قشم 44 – حاجی آباد 2 مورد – بستک 57 مورد و پارسیان 16 مورد می باشد