به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ابوالقاسم حسین پور گفت : طرح مذکور با هدف کنترل سیلاب و رسوب، تغذیه و تعادل بخشی آبخوان های زیرزمینی و تعدیل اثرات خشکسالی در شهرستان بشاگرد اجرا گردیده است . با بهره برداری از پروژه ه آبخیزداری مزبور سالیانه 300 هزار مترمکعب به ظرفیت مهار و استحصال بارش ها و سیلاب های فصلی در سطح استان افزوده می شود.

مهندس حسین پور اضافه کرد از شاخصه های ویژه طرح افتتاحی که با اعتبار 240میلیون تومان از محل اعتبارات استانی اجرا شده همسو با سیاست های اصولی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، و کمک به محرومیت زدایی که از اولویت های دولت تدبیر و امید می باشد .