به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ سید رحیم میر شاه ولد در جمع روسای آموزش و پرورش سراسر هرمزگان افزود: مدیران باید با اشراف کامل به همه امور برحسن اجرای برنامه ها نظارت مستمر داشته باشند و در این مسیر نباید به بهانه تفویض اختیار از نظارت و ارزیابی غفلت کرد.

وی تصریح کرد: توجه همه جانبه بر شاخص های ارزیابی عملکرد قطعا در نیل به اهداف ترسیم شده کمک خواهد کرد چرا که در خروجی کار تعالی و پیشرفت مجموعه مد نظر است و همه از مواهب آن بهره مند خواهند شد.

وی با تاکید براهمیت اصلاح نظام اداری، این مهم را ضرورتی اجتناب ناپذیردانست و بیان داشت: دراین راستا باید همه خود را مسوول بدانند و به سهم خود در بهبود فرایندهای مدیریتی با رویکردی نوین بکوشند.

مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش ملاک انتصابات در آموزش و پرروش را به دور از سیاست پیشگی و برپایه تخصص و کارآمدی عنوان کرد و گفت: اگر انتصابی خارج از این دو مولفه صورت بگیرد قطعا موفقیت مجموعه را تحت شعاع قرار خواهد داد.

میرشاه ولد در ادامه با بیان اینکه مدرسه یک محیط آموزشی برای ساخت دانش آموزان است ،تاکید کرد: مدارس ما باید تبدیل به محیط عملیاتی شود و دانش آموز در همه امور کسب تجربه کند.

وی اضافه کرد: ماموریت یک مسوول باید کشف راه حل برای برون رفت از هر مساله ای باشد و نباید با تمسک به برخی امور ظاهری، فقط صورت مساله را پاک کنیم.

مشاور وزیر آموزش و پرروش مصداق این گفته خود را تحولات علمی درعرصه تکنولوژی عنوان کرد و گفت: باید پذیرفت که فضای مجازی بخش انکار ناپذیر زندگی امروزی است و دانش آموزان با توجه به موقعیت سنی خود در این عرصه پیشگام هستند.

وی تاکید کرد : برای مدیریت این امر باید برنامه داشت و بر پایه واقعیت ها حرکت کرد. وی همچنین استفاده از ظرفیت دانش آموزان در اداره امور را مورد اشاره قرارداد و گفت: تجربه نشان داده است اگر به دانش آموزان بهای لازم داده شود و در چرخه مدیریت به عنوان یک عنصر موثربه آنان نگاه کرد می تواند عملکرد بهتری رادر اداره امور به دنبال داشته باشد.

مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت خرد جمعی ، مدیریت شورایی را موجب پویایی و بالندگی عنوان کرد و گفت: مدیرنباید با تحمیل نظر خود مجموعه را منفعل بار بیاورد بلکه باید با استفاده از همه ظرفیت ها همه کارکنان را در فرایند کار دخالت دهد.

این مقام مسوول در همین راستا بیان داشت: اینکه دریک مجموعه اداری کار در چند نفر خلاصه شود و مابقی هیچی نقشی نداشته باشند اتلاف منابع و مانع بهره وری لازم است و در مدیریت نوین پذیرفته نیست. وی در پایان با تاکید بر اینکه پاسخگویی به شکایات و انتقادات موضوعی مهم در راستای سلامت اداری است، آموزش های مستمر را بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد:بهره گیری از نظرات همکاران نباید فقط در بیان خلاصه شود و باید در تصمیم گیری و عملکردها نمود عینی داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از آخرین تحولات آموزش و پرورش هرمزگان اظهارداشت: با استفاده ازهمه ظرفیت ها بسترمناسب آغاز سال تحصیلی مهیاست و روند کار تا موعد بازگشایی مدارس به دقت تحت نظر مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش است.

علی کرمپور افزود: قریب 320 هزار دانش آموز امسال در سه هزار و 445 مدرسه با 14 هزار و 241 کلاس درس در مدارس دولتی و غیردولتی سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه علی رغم برخی چالش ها و کمبودها در سایه وحدت و همدلی فضای کار درهرمزگان مطلوب است وچشم انداز روشنی را برای آموزش و پرورش هرمزگان در مسیر رشد و تعالی نظام تعلیم و تربیت داریم .

وی با اشاره اقدامات انجام پذیرفته درخصوص ارزیابی کارکنان نیزیادآورشد: کارشناسان ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات واطلاع رسانی در خصوص فرم ها و دستورالعملها ی مربوط به ارزیابی کارکنان که از طریق سایت اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منتشر شده است کاملا توجیه هستند و بر روند کار اشراف لازم را دارند.

به گفته کرمپور در پنج ماهه امسال یک هزار و 325 مورد بازرسی انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 105درصد رشد داشته است.وی اضافه کرد: در بحث نظارت بر ثبت نام دانش آموزان نیز 674 مورد نظارت شده است که این شاخص نیز قریب 136درصد رشد داشته است. گفتنی است؛ مشاور وزیر ومدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در سفر به هرمزگان در جمع کارشناسان ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش و روسای مناطق 22گانه آموزش و پرورش استان حضور یافت و به تبیین اهداف و برنامه های وزارت آموزش و پرورش پرداخت.