به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان مسئول سرپرستی تامین درمان بسیجیان استان هرمزگان عنوان داشتند که خدمات ثبت احوال در دفتر پیشخوان الکترونیکی دولت وابسته به این سرپرستی در شهرستان حاجی آباد با حضور مدیر کل ثبت احوال استان و مسئولین اجرایی و فرماندار شهرستا ن و شورای تامین شهرستان افتتاح و راه اندازی شد .

 موسی رنجبری مسئول سرپرستی درمان بسیجیان : که این موسسه در شهرستان حاجی آباد یک دقتر خدمات الکترونیکی داشته و کلیه خدمات الکترونیکی دولت در آن برای عموم مردم بخصوص بسیجیان عزیز ارائه خدمات دارد .

رنجبری  در ادامه عنوان داشتند که بخاطر حسن انجام خدمات و کسب رضایت مسئولین اجرایی شهرستان و استان و دریافت لوح سپاس از استانداری توانسته مجوز راه اندازی خدمات ثبت احوالی در آن دفتر گرفته و برای خدمات ثبت احوالی به بسیجیان و مردم شهید پرور و ولایت مدار آن شهرستان ارائه خدمات نماید.

موسی رنجبری از حسن اعتماد مدیر کل ثبت احوال استان و همکاری فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان حاجی آباد و فرماندهی و جانشین سپاه شهرستان حاجی آباد تشکر و قدردانی نمودند.