به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، "مهندس حسینی" در آیین تجلیل از تعاونی های برتر استان هرمزگان افزود: هماهنگی و یکپارچگی بین اعضای هیات مدیره تعاونی ها و سازمانها مهم است و با استفاده از تکنولوژی های جدید می توان هماهنگی را انجام داد.

وی با بیان اینکه تعاون نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند، اظهارداشت: تامین مواد اولیه، تولید و توزیع و خدمات در یک شبکه قرار دارد و تعاونی ها باید از حالت جزیره ای خارج شوند.

حسینی بیان داشت: امروز بحث اشتغال و تعاون حیثیتی است و با کم کردن قیمت نفت شاهد جنگ اقتصادی هستیم که باید برای پس از تحریم برنامه داشته باشیم وبدانیم به کجا خواهیم رفت.

وی گفت: از صنایع و بنگاه های کوچک غفلت کرده ایم و 80 درصد اقتصاد دولتی باید به سمت صنایع خرد بیاید تا بتوانیم خوب مدیریت کرده و تعاون هم جایگاه خود را نشان دهد.

مشاور معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان داشت: برای سال 94 هفت راهبرد و هفت برنامه برای تعاون درنظر گرفته شده که ترویج فرهنگ تعاونی، توسعه مجموعه مدیریت تعاون بویژه در حوزه نظارتی و توسعه و تحکیم تعاملات شبکه ای در تعاون، توسعه همکاری بین بخشی، تامین منابع مالی وایجاد مشوق های لازم سرمایه گذاری، توسعه برند وتقویت بازارهای تعاونی از برنامه های راهبردی و عملیاتی برای ایجاد تحول در بخش تعاون کشور است که آنها را دنبال می کنیم.