به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، کویش لاروش در نخستین نشست بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در قشم میراث فرهنگی ناملموس را موجب ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی خواند و افزود: نحوه بیان مردم از اینگونه فرهنگ ها مهمترین ارزشی است که به میراث فرهنگی ناملموس داده می شود.

وی استفاده از ظرفیت های طبیعی و بکر منطقه، آیین ها، موسیقی، رقص و آداب و رسوم و آیین های منطقه ای را گامی مهم در جهت دفاع از میراث ناملموس برشمرد.

لاروش انتقال نسل به نسل میراث ناملموس فرهنگی را یکی از نیازهای اصلی به منظور پاسداشت این گنجینه ارزشمند فرهنگی- تاریخی ذکر و اضافه کرد: میراث فرهنگی ناملموس چرخه زندگی در مناطق دارای این خصوصیات به حرکت درآورده و موجب حفظ آثار و انتقال نسل به نسل این فرهنگ ها می شود.

وی تاکید کرد: باید به افراد محلی، افکار و عقاید آنان احترام گذاشت تا بتوان از ظرفیت های فرهنگی بومی هر منطقه به نحو شایسته استفاده کرد.

نخستین نشست بین المللی میراث فرهنگی ناملموس به مدت سه روز از نوزدهم تا بیست و یکم مهرماه در مرکز بین المللی رشد قشم و با حضور نمایندگانی از سازمان یونسکو در حال برگزاری است.

در حاشیه مراسم افتتاحیه، نمایشگاه عکس، صنایع دستی و میراث فرهنگی قشم نیز مرکز بین المللی رشد قشم رونمایی شد.