به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ایشان بیان داشتند از مجموع 6 نفر مددجوی مورد سخن 4 نفر مربوط به عدم پرداخت مهریه و نفقه و 2نفر مربوط به محکومیت مالی(مطالبه طلب) می باشد که مبلغ بدهی این 6 نفر بالغ بر 3 میلیارد ریال بوده که با گذشت رضایتمندانه شکات به مبلغ 220 میلیون ریال از دو پرونده و اعسار و تقسیط دو پرونده مهریه که کمترین مهر آن تعداد 15 عدد سکه و بیشترین آن 114 عدد سکه بوده است که با پرداخت نقدینگی مددجو و مساعدت و کمک بلاعوض ستاد دیه شعبه استان و کشور زمینه آزادی آنان فراهم وبه آغوش گرم خانواده هایشان باز میگردند.

لازم به ذکر است در سال جاری زمینه آزادی 76 نفر مددجو واجد شرایط با تلاش و مساعدت مددکاران ستاد دیه شعبه استان و کشور از زندانهای استان آزاد گردیده اند و در حال حاضر تعداد 94 زندانی درجرایم غیرعمد که از این تعداد 20 نفر محکوم به پرداخت دیه و 26 نفربه لحاظ عدم توان پرداخت مهریه و نفقه و48 نفربابت صدور چک بلامحل غیرکلاهبرداری در حال تحمل حبس می باشند که امید است با دستان کریمانه خیرین و نیکوکاران و مساعدت ارگانها و نهادها زمینه آزادی این قبیل زندانیان فراهم شود.