به گزارش خبرگزاری برنا در بندرعباس؛ علی کرمپور مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان درحاشیه افتتاح دستگاه " به دید" درآموزشگاه استثنایی امید ناحیه یک بندرعباس با تبریک روزجهانی نابینایان و عصای سفید به همه دانش آموزان روشن دل؛ گفت: چشم انسانها تنها مسیر رسیدن به سعادت را تضمین نمی‌کند بلکه داشتن ضمیر روشن و درون بینا همراه با قدردانی از خداوند متعال مسیر سعادت را برای انسانها هموار می‌سازد.

وی افزود: مدارس استثنایی زمینه وبستر مناسبی رابرای استفاده از ظرفیت موجود وشکوفایی استعداد عزیزان روشن دل فراهم می سازد تا بتوانند به صورت مستقل درمسیر اداره زندگی خود گام بردارند.

کرمپور به سخت بودن آموزش در مدارس استثنایی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: هرگونه خدمت به دانش آموزان مدارس استثنایی دارای ضریب پاداش بیشتری می باشد و باید از زحمات بی بدیل و خالصانه معلمان در راستای شکوفایی ظرفیت و قابلیت‌های این دانش آموزان قدردانی کرد.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان اظهارداشت: درمجموع 180دانش آموز آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس، تعداد 35 دانش آموز کم بینا ونابینا هستند که از این تعداد، 14 دانش‌آموز پسر و 21 دانش آموز دختر می باشد.

درپایان به تمامی دانش آموزان کم بینا ونابینا هدایایی اعطا شد.