به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حسن پیشوایی یکی از فعالین پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی افزود: این دوربین تله ای که نحوه خروج خرس سیاه از غار محل استراحتش را نشان میدهد پیش از این نیز در همین محل تصاویر زیبایی از نحوه ورود خرس به درون غار و همچنین حضور پلنگ ایرانی را به تصویر کشیده بود.
پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی از سال 1391 با تدوین یک برنامه راهبردی و بلند مدت ، فعالیت خود را با هدف حفاظت از غربی ترین پراکندگی خرس سیاه آسیایی در دنیا با سه رویکرد پژوهشی ،آموزشی و اجرایی در استان هرمزگان آغاز کرده است  
گفتنی است:
دوربین های تله ای با ورود شان به عرصه ، انقلاب بزرگی در مطالعات حیات وحش در ایران و دنیا به پا کرده اند همانگونه که اولین تصاویر از خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان نیز توسط همین دوربین ها ثبت شد.

اما در این میان برخی از این تصاویر واقعا کم نظیرند،هم از این نظر که زیبایی گونه ها را رسانده و هم برخی رفتارهای گونه ها را ثبت می کنند که بصورت مستقیم مشاهده آن بسیار دشوار است