به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد احسان شرقی بیان کرد: طبق مصوبه قبلی هیات مدیره به منظور ساماندهی و تسریع در حل مشکلات و درخواست های مالکان جزیره، به افرادی که نسبت به خرید زمین اقدام کرده و مشمول تعهدات مبایعه نامه نشده اند، در صورت داشتن پروانه پنج و در صورت غیرفعال بودن، 10 درصد شامل پرداخت وجه التزام می شدند که به پیشنهاد اداره کل املاک و مستغلات، موافقت هیات مدیره و تاکید مدیرعامل سازمان، این افراد در صورت مراجعه به بخش های فوق تا پایان دی‌ماه از پرداخت وجه التزام معاف می شوند.

وی اظهار کرد: تمامی متقاضیان در فرصت یاد شده برای اخذ پروانه به واحد شهرسازی و به منظور تایید مالکیت به اداره کل املاک و مستغلات مراجعه کنند.

شرقی ادامه داد: پرداخت وجه التزام مالکین در چند ماه گذشته موجب نارضایتی برخی از شهروندان شده بود که با نگاه مساعد مسئولین، این موضوع بررسی و هم اکنون حل این مشکل در دستور کار قرار دارد.