به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، مهندس علیرضا مجرد افزود : در هفت ماهه نخست سال جاری بندرعباس با کسب 28 درصد از مجموع ترانزیت کالاهای ورودی ، مهمترین و فعال ترین مرز ترانزیتی در کشور بود.

وی اضافه کرد : در این مدت یک میلیون و 968 هزار و 417 تن کالا از طریق بندرعباس به دیگر مرزهای کشور ترانزیت شده است.

مهندس مجرد بیشترین کالاهای ترانزیتی از مرز بندرعباس را مواد سوختی ، انواع ترکیبات شیمیایی ، کالاهای ساختمانی ، لوازم خانگی و انواع پنبه برشمرد.

وی همچنین مرزهای پرویزخان ، باشماق ، بازرگان و لطف آباد را دیگر مرزهایی نام برد که در جایگاه های بعدی ترانزیت ورود کالا به کشور قرار دارند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان افزود : 80 درصد از حجم کل ترانزیت کالا در کشور از طریق مرزهای نام برده شده صورت می گیرد و تنها 20 متعلق به سایر مرزهای کشور است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان به میزان ترانزیت کالا در کشور اشاره کرد و گفت : از ابتدای سال تاکنون هفت میلیون و 102 هزار و 147تن کالاهای مصرفی و مواد نفتی از مرزهای کشور ترانزیت شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان همچنین فعال ترین مرزهای ترانزیت خروج کالا در کشور را بندر امام ، بندرعباس و لطف آباد نام برد و گفت : در این مدت بیش از هفت میلیون تن کالای ترانزیتی از مرزهای کشور خارج شده است.

مهندس علیرضا مجرد افزود : از این میزان ترانزیت سهم بندرعباس 613 هزار و 85 تن کالا بوده است.

وی کریدور جنوب به شمال را یکی از مهمترین کریدورهای بین المللی برشمرد که از مرز بندرعباس و استان هرمزگان گذر می کند و قاره آسیا را به اروپا متصل و نیازهای مواد اولیه کشورهای آسیای شمالی و اروپا را فراهم می کند.

ترکمنستان - قزاقستان - گرجستان - آذربایجان - ارمنستان - روسیه – ازبکستان و ترکیه مقاصد کالاهای تزانریتی از کشورمان است.