به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در اولین جلسه گروه کاری حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان استان هرمزگان مدیر کل اموربانوان و خانواده هرمزگان گفت : ارتقاءحقوق کودکان و نوجوانان از طریق و آموزش فعالیت های مرتبط با این حوزه بایستی از اولویتهای دستگاه های دستگاههای متولی باشد.

یعقوب نژاد از تشکیل گروه کاری با عضویت دستگاه های اجرایی ، مراکز علمی دانشگاهی و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه کودکان  خبر داد و گفت : کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده به عنوان ساختار متناظر استانی برای موضوعات مرتبط با حوزه کودکان انتخاب شده که مباحث پس از بررسی کارشناسی در گروه های کاری مرتبط به کار گروه تخصصی ارجاع می شود .

مشاور استاندار در امور زنان ضمن اشاره به پیمان نامه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که در 54 ماده تنظیم شده عنوان کرد: در حال حاضر 140کشور از جمله ایران عضو این پیمان نامه و تمامی افرادی که زیر18 سال سن دارند مشمول این طرح هستند .

وی با اشاره به اقدامات خوب سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه کودکان و برخی از دستگاههای اجرایی تاکید داشتند : رعایت حقوق کودکان و آگاه سازی اقشار جامعه با مصادیق کودک آزاری ، کودکان کار , و کودکان بازمانده از تحصیل ، کودکان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه بایستی در گروه کاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.