به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، در این دیدار ملااحمدی خواستار تعامل سازمان جهاد کشاورزی باهدف انعکاس رویدادهای بخش کشاورزی در قالب برنامه های رادیویی و تلویزیونی از رسانه ملی  شد.

وی عنوان کرد : برای آگاهی دادن به مردم وبخصوص کشاورزان یک برنامه روتین در تمام ایام هفته با موضوعات مختلف و کارشناسی شده تهیه وبخش شود.

ملااحمدی یکی از نیازهای کشاورزان را هواشناسی کشاورزی دانست واظهارداشت : باید با برنامه ریزی مناسب این برنامه تهیه و بخش شود.

درادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی با تشریح توانمندیهای بخش کشاورزی تاکید کرد:هم اکنون اکثر دشت های استان ممنوعه اعلام شده است وباید با استفاده از نقش رسانه ملی، صرفه جویی ومدیریت منابع آبی در بین مردم فرهنگ سازی شود.

حیدری پوری افزود: توسعه کشت های گلخانه ای ، ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات گلخانه ای دربین مردم و تنوع کشت از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه برنامه سازان رسانه ملی  قرارگیرد.

وی در پایان گفت : رسانه ملی بیشترین نقش رامی تواند در ایجاد کشاورزی مدرن وپایدارداشته باشد وباید از این فرصت برای توسعه کشاورزی علمی وپایدار استفاده کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: