به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ علی کرمپور مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در پی بارندگی های روز گذشته و امروز صبح و همچنین ابگرفتگی معابر سطح شهر بندر عباس مدارس ابتدایی شیفت صبح نواحی یک و دو بندرعباس امروز صبح مورخ 94/10/5 تعطیل اعلام نمود و دو مقطع اول و دوم متوسطه دایر می باشد.

در مناطق استان روسا با هماهنگی فرمانداران و ستاد بحران استان میتوانند تصمیمم گیری نمایند.