به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، احمد پویافر افزود: نام نوییسی برای انتخابات خبرگان رهبری با پبت نام 11 داوطلب در هرمزگان به پایان رسید.

وی نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از 26 آذر ماه تا پایان دیروز (دوم دی ماه) به مدت یک هفته انجام شد.

فرماندار بندرعباس خاطر نشان کرد: اصل بی طرفی در انتخابات ، شفاف سازی ، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و سرلوحه قرار دادن فرمایش های مقام معظم رهبری از اصول اصلی انتخابات است.