به گزارش خبرگزاری برنا در بندرعباس، عباس امینی زاده در پنجاه و سومین مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها در بندرعباس، تغییر در روند توسعه و پیشرفت بندرعباس با استفاده از تجربیات شرکت‌کنندگان در مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استان را مهمترین مزیت برگزاری این مجمع دانست.

عباس امینی‌زاده اظهار کرد: بندرعباس با 7 هزار هکتار مساحت و جمعیت 500 هزار نفری حدودا 22 کیلومتر نوار ساحلی دارد و در کنار آن هویت تجاری و گردشگری را یدک می‌کشد.

وی افزود: وجود جزایر 14 گانه در استان هرمزگان مضاف بر این شده که بندرعباس کاردکردهای ملی و فراملی داشته باشد.

شهردار بندرعباس ادامه داد: وجود 4 حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی باعث رونق تجاری در استان هرمزگان و به طبع آن، بندرعباس در مرکز این استان استراتژیک شده است.

امینی‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به این ویژگی‌های منحصر به فرد، جمعیت شهر بندرعباس از 15 سال قبل رو به افزایش است و همچنان نیز ادامه دارد.

شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه بافت‌های حاشیه‌ای و فرسوده یکی از مشکلات این شهر است، گفت: در حال حاضر 43 درصد شهر بندرعباس بافت فرسوده و حاشیه‌نشین است.

وی ادامه داد: این وضعیت باعث کندی روند توسعه شده و بیشترین منابع مالی را به خود اختصاص داده است.

امینی‌زاده خاطرنشان کرد: برنامه‌های عمرانی و ترافیکی خوبی در شهر بندرعباس طراحی شده و بخش عمده‌ای از آن در حال اجراست.

شهردار بندرعباس بیان کرد: کمبود منابع در شهرداری بندرعباس مانند بسیاری از شهرداری‌های کشور، باعث کند شدن روند توسعه‌ای شده است.

وی با تقدیر از حمایت‌های استاندار هرمزگان در اجرای پروژه‌های عمران شهری، تاکید کرد: نیاز است از این جلسات مشورتی استفاده کرده و روند توسعه این شهر نیز مانند سایر شهرهای ایران روزافزون باشد.