به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اعلام این مطلب گفت: حجم کل نزولات جوی مهار شده در پشت سازه های آبخیزداری استان اعم از سیستم های پخش سیلاب، ، سدها و بندهای خاکی و ملاتی و دیگر سازه های آبخیزداری آبگیری شده طی بارش دو روز اخیر70 میلیون متر مکعب می باشد.

حسین پور افزود: در این مدت 1800 سازه آبخیزداری بخصوص در غرب و شمال استان آبگیری شدند که بیشترین میزان آبگیری طرح های آبخیزداری در حوزه لاور میستان شهرستان بستک، سریدان شهرستان پارسیان، و انجیره شهرستان بندرلنگه به ترتیب با حجم 3، 2 و 2 میلیون متر مکعب بیشترین آبگیری را داشته اند.

حسین پور خاطر نشان کرد: استمرار بارندگی اخیر پس از بارش خوب آبان ماه نوید بخش احیای عرصه های منابع طبیعی که در خشکسالی های سنوات گذشته دچار آسیب های جدی شده بود می باشد وی همچنین گفت دیم کاران غرب استان که کشت خود را از حدود 40 روز پیش انجام و در انتظار بارش بودند بیش از همه شادمان ساخت.امید آنکه با آبگیری سازه های آبخیزداری و تغذیه آبخوان های زیرزمینی پایداری عرصه های منابع طبیعی و توازن اکولوژیک مناطق مختلف استان حفظ گردد

شایان ذکر است استان هرمزگان 7430 سازه آبخیزداری با ظرفیت بالغ بر 400 میلیون مترمکعب مهار سیلاب در سال دارد.