به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان ها به همراه رضایی مدیر کل روابط عمومی ، ذاکری مدیر کل بنیاد مسکن استان ، نوری زاده معاون پشتیبانی ، رئیس اداره حراست . مهرنیا روابط عمومی و مدیران شهرستان از پروژه های شهرستان بندرعباس ، میناب و رودان استان هرمزگان بازدید نمودند.

اهم برنامه های دو روزه مهندس درفشی به شرح ذیل میباشد:

 بازدید از طرح هادی روستای تی بی شاهی شهرستان میناب

 بازدید از پروژه مسکن شهری شهرستان میناب

 بازدید از مدیریت شهرستان میناب وحضور در جمع مدیر وکارکنان این شعبه

 بازدید از پروژه مسکن شهری شهرستان رودان

بازدید از مدیریت شهرستان و حضور در جمع کارکنان این شعبه

بازدید از طرح هادی تل سیاه و سرریگ شهرستان بندرعباس

بازدید از پروژه 87 واحدی مسکن شهری بندرعباس

بازدید از پروژه 528 واحدی شهرستان بندرعباس

برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن در اداره کل

شایان ذکر است درفشی در جلسه شورای مدیران ضمن تبریک میلاد حضرت رسول (ص) و فرا رسیدن هفته وحدت از 3 محور عمده فعالیت های بنیاد مسکن را شامل مسکن روستایی محرومین و اقشار کم درآمد ، مسکن شهری با توجه به دانش فنی که در بنیاد متمرکز است و عمران روستایی عنوان کرد.

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن کشور اعتمادی را که بنیاد مسکن در سطح کشور در میان مردم به ویژه روستائیان کسب کرده است را از اهم ارزش ها در این نهاد مردمی دانست .