به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علیرضا مجرد بیشترین ترددها را با 28 درصد مربوط به وسایل نقلیه سنگین در محور بندرعباس - بندر شهید رجایی عنوان کرد و افزود : در این مدت 225 هزار و 42 وسیله نقلیه سبک و سنگین در این محور تردد داشته اند.

وی با اشاره به اینکه نرخ جریان ترافیک در راههای استان معادل 175 وسیله نقلیه در ساعت است افزود : محور بندرشهید رجایی – بندرعباس با تردد 915 وسیله نقلیه در ساعت ، بیشترین بار ترافیکی در استان را داشته است.  

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین کمترین نرخ جریان ترافیک در هرمزگان را با ثبت  تردد 21وسیله نقلیه در ساعت مربوط به محور لامرد – سه راهی چهوو دانست.

متولی بخش حمل و نقل در هرمزگان ، سرعت متوسط تردد وسایل نقلیه در راههای هرمزگان را 75 کیلومتر در ساعت اعلام کرد و اظهارداشت : در این مدت بیشترین سرعت متوسط با ثبت تردد 95 کیلومتر در ساعت در محور بندرعباس – سه راهی چاه شیرین ثبت شد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه در این ماه 11 درصد از وسایل نقلیه عبوری در جاده های استان فاصله طولی مجاز بین دو خودرو را رعایت نکردند اظهار داشت : تخلف 221 هزار و 281 وسیله نقلیه در محور بندر شهید رجائی- بندرعباس و 47 هزار و810 وسیله نقلیه در محور قشم – لافت به ثبت رسید.