به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، پویان ادیبی افزود: نشست شورای مرکز رشد با سه دستور کار و در جهت نظام مند شدن فعالیت ها و اقدامات برگزار شد.

وی با بیان اینکه واحدهای فناور باید بر اساس آنچه که در آئین نامه دیده شده پیش بروند خاطرنشان کرد، با موافقت اعضا صلاحیت واحدهای فناور جهت پذیرش، تبدیل وضعیت، خروج و تعیین میزان تسهیلات به کمیته پذیرش و نظارت و ارزیابی مرکز رشد تفویض شد.

 مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ادامه داد، این کمیته متشکل از  مدیر و کارشناسان مرکز رشد، داوران و ناظران علمی و اقتصادی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد، بر این اساس ملاک ارزیابی ها مواردی است که در زمان ورود هسته فناور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و ناظر طرح می بایست گزارش مربوطه را در این زمینه ارائه دهد.

ادیبی همچنین گفت: در این جلسه آئین نامه جذب و پذیرش مرکز رشد و آئین نامه نظارت و ارزیابی به تصویب اعضا رسید.

وی ابراز امیدواری کرد، آئین نامه های جدید بتواند در راستای کمک به فناوری های هرمزگان نقش مهمی ایفا کند.