به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، این عکاس نام آشنای قشم و ایران، پنجم دی ماه امسال نیز نشان طلایی مسابقه بین المللی آساهی شیمبون ژاپن را کسب کرده بود و چند ماه قبل هم موفق به دریافت نشان برنز جشنواره بین المللی عکس آرژانتین شده بود.

ارسال عکس " پسر" از این هنرمند قشمی با محتوای عشق ورزیدن مادر قشمی به فرزندش در دریا و تقلای فرزند برای رسیدن به آغوش مادر، رتبه نخست جشنواره ترکیه را نصیب بشارتی ساخت.

گفتنی است این جشنواره در دو بخش عشق مادر و فرزند و عشق به غذا برگزار شد و عکاس شایسته قشمی در بخش نخست طلایی شد.

همچنین در سال 2015 عکس های اصغر بشارتی در پنج جشنواره بین المللی نیز به عنوان عکس های برگزیده انتخاب شدند.