به گزارش خبرگزاری برنا در رودان، احمد محمودی فرماندار شهرستان رودان در جلسه بررسی مشکلات چاه آب شرب شهر بیکاه خواستار تسریع در رفع مشکل چاه جدیدالاحداث آب شرب بهداشتی شهر بیکاه شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان گفت:با توجه به ضرورت موضوع و تخصیص اعتبار پروژه و تاکید دولت تدبیر و امید بر از بین بردن محرومیت در روستاها و شهرها دستگاههای متولی این امر با کارشناسی مجدد با هماهنگی مطلعین و معتمدین محلی در جهت تامین و جانمایی چند نقطه برخوردار از سفره های آب مطلوب به منظور حفر چاه و بهره برداری از آن و انتقال به شهر بیکاه اقدام کنند.

احمد محمودی خاطر نشان کرد: انتقال آب به شهر بیکاه از اولویت های کاری ادارات متبوع است،و از بهر برداران منطقه بندزرگ که از حفر چاه فعلی نگرانی دارند خواست تا با تامل و هم اندیشی و ارائه پیشنهادات مناسب با مسئولین همکاری نمایند.

فرماندار رودان اهالی این منطقه را دعوت به آرامش و همکاری نمود و خواستار دوری از هرگونه تنش و ایجاد نارضایتی به شیوه های نامطلوب شد.