به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مونسان در افتتاح این نمایشگاه با اشاره به پتانسیل های قانونی جزیره کیش شامل انواع معافیت های مالیاتی، گمرکی، عدم نیاز به دریافت روادید و بسیاری از سیاستهای حمایتی مناطق آزاد کشور گفت: در دو سال گذشته با کوتاه کردن فرآیندها روند دریافت مجوز فعالیت برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل و تسریع شده است و با توجه به نقش دروازه ای کیش آماده هستیم با باز شدن فضای اقتصادی کشور پس از برداشته شدن تحریم ها دروازه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور باشیم.

وی در ادامه با اشاره به مهیا شدن زیر ساختهای این جزیره در دو سال گذشته برای پذیرش گردشگران و سرمایه گذاران خارجی افزود: من عقیده دارم کیش می تواند در فضای فراهم شده برای کشور به خوبی در جهت توسعه اقتصادی کشور و جذب سرمایه های خارجی ایفای نقش کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین در پاسخ به خبرنگاران در خصوص میدان بزرگ گازی در کیش گفت: در راستای بهره برداری از این میدان گازی شرکت توسعه مهندسی نفت در حال انجام اقداماتی است که با برداشته شدن تحریم ها و باز شدن فضای اقتصادی کشور روند این اقدامات تسریع می شود.