به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سلیمی اظهار کرد: در فاز نخست این طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان ۱۲۹ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در البرز اجرا می شود.

وی افزود: این طرح از هفته گذشته آغاز شده است و تاکنون ۸ هزار نفر از بازنشستگان با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۱۴۲۲ برای تحت پوشش قرار گرفتن در این طرح ثبت نام کرده اند.

سلیمی با اشاره به محوریت استان البرز در این طرح گفت: نزدیکی به تهران، مهاجر پذیر بودن و تنوع قومیتی از دلایل انتخاب البرز برای اجرای آزمایشی این طرح بوده است و امیدوارم با خروجی مثبت آن و استقبال قشر بازنشستگان البرز این طرح با وسعت بیشتر در سایر نقاط کشوربویژه استان هرمزگان  به انجام برسد.

مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی به مکانیزم اجرایی کارا کارت اشاره کرد و گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی با ارسال کد ملی خود از طریق پیامک به سامانه در نظر گرفته شده در این طرح ثبت نام می کنند و حداکثر پس از یک هفته پس از پایان ثبت نام پیامکی برای آنها ارسال و شعبه بانک رفاه ارائه دهنده کارت اعتباری شان اعلام می شود.

وی تصریح کرد: این کارت ها بر اساس میزان دریافتی بازنشستگان شارژ می شود و شامل ۴ برابر حقوق آنهاست و با نرخ ۱۲ درصد سالیانه محاسبه می شود.