به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، هرمزگان قطب تولید فلفل دلمه ای در کشور می باشد و بیشترین محصول فلفل دلمه ای کشور در فصل زمستان از طریق بخش کشاورزی هرمزگان تامین می شود.

سید سعید مدرس افزود: امسال به دلیل اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و مدیریت مصرف آب سطح زیر کشت این محصول 7درصد کاهش ، به دلیل استفاده از بذر مرغوب ورعایت اصول فنی تولید نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش دارد.

مدرس گفت : عمده کشت در شهرستانهای بندرعباس ، رودان ومیناب می باشد.

وی عنوان کرد : محصولات برداشت شده علاوه بر تامین نیاز داخلی به استان های تهران، اصفهان، تبریز وفارس ارسال می شود.

مدرس درپایان با اشاره به اینکه بخشی از محصولات برداشت شده نیزبه کشور عراق صادر می شود اظهار داشت: فصل کشت فلفل دلمه ای از اواخر مهرماه آغاز وتا پایان آبان ادامه دارد وفصل برداشت از اول دی ماه شروع وتا اواخر اردیبهشت ادامه دارد.