به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، وی در تعریف حوزه آبخیز تاکید کرد: حوزه آبخیز پهنه وسیعی است که بارش های جوی و روان آب ها به یک نقطه تجمع می رسند، حوزه آبخیز یک سیستم زنده است و منابع بالا دست و پایین دستی قطعا بر آن تاثیرگذار هستند.

حسین پور گفت: هرمزگان در کمربند خشک واقع شده است و متوسط بارش ها 24 درصد جهانی است .

وی گفت هرمزگان با دارا بودن 17 حوزه آبخیز با مساحت 10 میلیون هکتار است که 30 درصد آن دراستان های فارس، بوشهر و کرمان قرار دارد و هر ساله میزبان ورودی سیلاب ها از استان های همجوار می باشد . دراین استان فرسایش خاکی بیش از سایر نقاط کشور است .

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: گنبدهای نمکی با وسعت 104 هزار هکتار در قسمت های مرکزی و غرب و جزایر استان پراکنش دارند وکه سبب شور شدن روان آب ها می شود.

 وی گفت: با توجه به شرایط خاص استان و دارا بودن گنبدهای نمکی ، خشکسالی های پی درپی، سیل و ... باید راهکاری بیابیم تا بتوانیم تعادل را در اکوسیستم حفظ نماییم.