به گزارش خبرگزاری برنا در بندرعباس، علی نیکویی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بندرعباس در جلسه ثبت وقایع حیاتی عنوان داشت : با عنایت به اقدامات خوبی که تاکنون در راستای ثبت بهنگام وقایع حیاتی در مهلت قانونی صورت پذیرفته مسئولان شهرستان باید توجه ویژه و بیشتری به این مقوله داشته باشند .

وی افزود : ثبت وقایع حیاتی به نوعی عامل رشد و شکوفایی هر کشور می باشد و از عوامل بسیار مهم در برنامه‌ریزی و توسعه هر جامعه محسوب می‌شود و برای ثبت وقایع حیاتی باید فرهنگ‌سازی شده و لزوم مبادرت به این امر آن هم در کوتاه‌ترین زمان باید برای عموم مردم تبیین شود.

این مقام مسئول اذعان داشت : اهمیت و جایگاه آمار و اطلاعات در برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان بسیار مهم است.

معاون سیاسی فرماندار بندرعباس ادامه داد : مسئولان شهرستانی باید تعامل با ادارات ثبت احوال را در چارچوب مناسب و هدفمند گسترش دهند.

نیکویی در پایان با تأکید بر نقش محوری برنامه‌ریزی در امور توسعه‌ شهرستان و استخراج آمار دقیق و منظم وقایع مربوط به آنان را رکن مهم در برنامه‌ریزی‌ها دانست و خواستار توجه جدی به این امر از سوی دستگا‌ههای مربوطه شد .