به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد صدیق مرتضوی افزود: در این طرح ماهیان مولد از دریا صید و برای تحقیقات به اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان منتقل می شوند. 

وی، هامور، شانک و سوکلا را از ماهیان بومی و هدف گذاری شده در این تحقیقات برشمرد و بیان کرد: نتیجه این تحقیقات تا 2 سال آینده مشخص می شود.

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان هدف از جرای این طرح را تامین بچه ماهی در مزارع پرورش ماهی عنوان کرد. افزود: اکنون لارو مورد نیاز مراکز تولید بچه ماهی و مزارع پرورش ماهی در قفس از خارج از کشور تامین می شود.

وی در پایان با بیان اینکه هرمزگان قطب پرورش ماهی در قفس در کشور است، بیان کرد: در هرمزگان دو مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت تولید سالانه 10 هزار تن ماهی فعال اند و تا پایان سال نیز 9 مزرعه دیگر با ظرفیت تولید 28 هزار تن ماهی در سال به بهره برداری می رسد.